De Skelling

Fryslân kende de Fryske Skelling. Een munteenheid die een waarde vertegenwoordigde van zes stuivers en diverse malen vervangen is. Een munteenheid waarin de inwoners zich herkenden en waar handel op werd gedreven. In ruil voor tijd en producten, werden munten ter vergoeding uitgewisseld.

In de moderne samenleving, waarin naast de Euro veel gebeurt in de informele of deeleconomie, wordt gehunkerd naar een waardering van inzet in tijd en eigen producten van inwoners en lokale ondernemers. Parallel aan een salaris van mensen die een reguliere baan hebben, is een economie ontstaan die we de informele economie noemen, waarin veel gebeurt dat mondjesmaat gewaardeerd wordt door bijvoorbeeld de overheid. Tegelijkertijd vraagt de overheid wel meer van inwoners; de participatiesamenleving. Doe wat voor je wijk of buurt of familie is het credo.
In Fryslan gebeurt enorm veel. Mensen helpen elkaar langer en prettiger thuiswonen, ook bij ziekte. Friezen doen wat voor elkaar, zoals een tuin onderhouden of taalles geven aan vluchtelingen. Deze informele economie is gestoeld op een enorme betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Echter, de inzet is zeer verbonden aan ‘elkaar kennen’. Je doet iets voor je vrienden, schoonmoeder, buurgenoot. Dit collectiviteitsgevoel is van groot belang.

Kunnen we die inzet ook meer uitwisselbaar maken? Als ik nu een uur taalles geef, kan ik daar ook hulp bij het onderhoud van mijn tuin voor terugkrijgen? Ook al kan degene die ik taalles heb gegeven, niet zelf mijn tuin onderhouden? Of kan ik voor mijn inzet ook korting krijgen bij de bakker om de hoek? Hoe kunnen we de enorme ureninzet van vrijwilligers voor Culturele Hoofdstad 2018 waarderen in bijvoorbeeld korting op toegangskaarten voor voorstellingen? Hoe kan een MBO opleiding studenten actief laten zijn in de samenleving zonder enorme administratieve procedures op te hoeven zetten om hun inzet en de waardering ervan te volgen?

De Friese Skelling, is hiervoor het antwoord. Een munteenheid die ingezet kan worden om inzet van inwoners te waarderen en zelfs nationaal uitwisselbaar te maken. Een deeleconomie concreet maken, gebaseerd op de visie dat we meer naar elkaar moeten omkijken. Een visie gebaseerd op regionale sterkte van inwoners en bedrijven. Het voorliggende plan is een aanzet tot realisatie van deze droom. De gemeente Leeuwarden nam hiertoe het initiatief en vanuit de literatuur en ervaringen met andere alternatieve munteenheden is de handschoen opgepakt. In degelijkheid op te bouwen vanuit de inwoners van Fryslan en niet ontworpen achter een bureau. Passend bij de Mienskip. Passend bij het Friese DNA.

Erwin Marco Maartje Jasper niels
Erwin
Duursma
Marco
Florijn
Maartje
Schrama
Jasper
Bosch
Niels
Heijne

Contact

Stichting Skelling
Beijerstraat 3
8911 HG Leeuwarden

Mail: info@skelling.nl
Tel: 058 203 80 41
KvK: 64436519